Ziekte en afwezigheid

Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen, dienen de ouders/verzorgers de school daarvan vóór 8:30 uur op de hoogte te stellen. Dat kan op twee manieren:

  1. Via de Magisterapp
    Als de leerling meerdere dagen ziek is, dient de ouder/verzorger de leerling iedere dag opnieuw ziek te melden.
  2. Via absentmeldingSDD@stanislascollege.nl
    Deze e-mail moet afkomstig zijn van een e-mailadres van de ouder/verzorger dat bij ons bekend is (in Magister).

Ziek naar huis

Als een leerling tijdens de schooldag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie. De receptie neemt contact op met de ouders/verzorgers. Alleen met toestemming mag de leerling naar huis.

 

Inhalen

Wanneer een leerling wegens ziekte een toets heeft gemist, dient de leerling zelf een nieuwe afspraak met de docent te maken om deze in te halen. Ook het overnemen van gemiste aantekeningen of nagekeken huiswerk regelt de leerling zelf.

Bijzonder verlof

Als uw kind afwezig is voor tandarts- of doktersbezoek vragen wij u dit tenminste een dag van tevoren aan ons door te geven en te mailen naar absentmeldingsdd@stanislascollege.nl. Lees hier meer over het aanvragen van bijzonder verlof en het verzuimprotocol.

Als uw kind door ziekte een toets heeft gemist of belangrijke opdrachten, dan kan hij/zij zelf een nieuwe afspraak met de docent maken.