Ziekte en afwezigheid

Als uw kind ziek is vragen wij u om dit voor 8.30 uur te melden via Magister of te bellen naar 015 – 750 60 40. Als u de ziekmelding via Magister doet, moet u dit elke ziektedag herhalen.

Als uw kind op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie. De receptie neemt contact op met u als ouder/verzorger. Pas na akkoord van een ouder/verzorger mag uw kind naar huis.

Bijzonder verlof

Als uw kind afwezig is voor tandarts- of doktersbezoek vragen wij u dit tenminste een dag van tevoren aan ons door te geven en te mailen naar absentmeldingsdd@stanislascollege.nl. Lees hier meer over het aanvragen van bijzonder verlof en het verzuimprotocol.

Als uw kind door ziekte een toets heeft gemist of belangrijke opdrachten, dan kan hij/zij zelf een nieuwe afspraak met de docent maken.