Studiekosten en verzekering

De overheid draagt zorg voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd willen wij op het Stanislas Dalton Delft meer bieden dan wat op basis van deze financiering mogelijk is. Daarom vragen wij jaarlijks om een vrijwillige bijdrage per schooljaar. De school bespreekt elk jaar met de ouderraad hoe bijdrage wordt ingezet.
Leerlingen waarvan de bijdrage niet betaald is, worden niet uitgesloten van activiteiten.

Incidentele kosten

Elk schooljaar zijn er activiteiten waar leerlingen op vrijwillige basis aan kunnen meedoen. Deze worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Leermiddelen & Chromebook

De leermiddelen worden kosteloos aan de leerlingen in bruikleen gegeven. De leerlingen dienen hier netjes mee om te gaan. We hanteren geen borgregeling. Het boekenpakket wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd voor aanvang van het schooljaar. Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een uitnodiging om de leermiddelen in te leveren.
Nieuwe leerlingen krijgen voor de zomervakantie een lijst met aan te schaffen leermiddelen die niet door de school verstrekt worden, zoals schriften en gymkleding.
Indien een leerling een boek kwijt is, moet hij/zij het boek ter vervanging zelf aanschaffen.

Alle leerlingen hebben aan het begin van hun schoolperiode een Chromebook ontvangen. Schade of vervanging van de Chromebook wordt niet door de school vergoed. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor een Chromebookverzekering afsluiten.
>> Klik hier voor meer informatie

Verzekeringen

Wij hebben voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, hebben wij een reisverzekering afgesloten. Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen u als ouder zelf voor uw kind kunt afsluiten.
>> Klik hier voor meer informatie