Oudercontact

MOL-gesprek

Het eerste aanspreekpunt voor u als ouder is de mentor. De gemakkelijkste manier om contact te leggen is per e-mail. Een aantal keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een Mentor-Ouder-Leerling gesprek (MOL-gesprek). Tijdens dit gesprek gaat het over de studievoortgang van uw kind.

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een kennismakingsavond. Zo leert u de mentor van uw kind beter kennen. Door het jaar heen organiseren wij thema-avonden waar verschillende onderwerpen aan bod komen; zoals kiezen voor een profiel of omgaan met social media.

Magister

Via Magister kunt u de studievoortgang van uw kind volgen. Magister is een digitaal leerlingvolgsysteem waarin het rooster, aan- en afwezigheid en cijfers kunnen worden ingezien. Daarnaast is de ELO (elektronische leeromgeving) te vinden met alle informatie over de verschillende vakken en ook de Magistermail vindt u hier terug. Magistermail wordt gebruikt voor communicatie tussen docenten, ouders en leerlingen. Download hier de app.

Klankbordgroep

Naast de medezeggenschapsraad betrekken we graag ouders bij het maken van beslissingen. Daarom is er een klankbordgroep; deze groep praat mee over verschillende thema’s binnen de school. Een aantal avonden in het schooljaar nodigen wij u van harte uit om deel te nemen en uw stem te laten horen.