Oudercontact

Op Stanislas Dalton Delft betrekken we u bij de studievoortgang van hun kind. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat u op de hoogte bent van hoe het gaat op school. De eerste contactpersoon voor ouders/verzorgers is de mentor. De gemakkelijkste manier om contact te leggen is per e-mail.

MOL-gesprek

Een aantal keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een (online) Mentor-Ouder-Leerling gesprek (MOL-gesprek). Tijdens dit gesprek gaat het over de studievoortgang van uw kind.

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een kennismakingsavond. Zo leert u de mentor van uw kind beter kennen. Door het jaar heen organiseren wij thema-avonden waar verschillende onderwerpen aan bod komen; zoals kiezen voor een profiel of omgaan met social media.

Magister

Via Magister kunt u de studievoortgang van uw kind volgen. Magister is een digitaal leerlingvolgsysteem waarin het rooster, aan- en afwezigheid en cijfers kunnen worden ingezien. Daarnaast is de ELO (elektronische leeromgeving) te vinden met alle informatie over de verschillende vakken en ook de Magistermail vindt u hier terug. Magistermail wordt gebruikt voor communicatie tussen docenten, ouders en leerlingen.
>> Klik hier om de app te downloaden

Klankbordgroep

Naast de medezeggenschapsraad betrekken we graag ouders bij het maken van beslissingen. Daarom is er een klankbordgroep; deze groep praat mee over verschillende thema’s binnen de school. Een aantal avonden in het schooljaar nodigen wij u van harte uit om deel te nemen en uw stem te laten horen.