Organisatie

Het team

Ons team van gemotiveerde en kundige medewerkers zetten zich elke dag in voor goed onderwijs en dragen bij aan waar wij als school voor staan: positieve omgang met elkaar, leren van én met elkaar, vertrouwen, aandacht voor elke leerling en het verzorgen van onderwijs op maat.

De dagelijkse leiding van de school is in handen van het managementteam.

Managementteam

Dhr. A. Demir | directeur
Mw. L. van der Enden| teamleider brugklas
Dhr. R. Klokman |teamleider mavo
Mw. N. Geise| teamleider havo

Stanislascollege

Stanislas Dalton Delft is één van de zes scholen die behoort tot het Stanislascollege. Alle Stanislasscholen delen een gemeenschappelijke onderwijsvisie en gaan uit van de Ignatiaanse pedagogiek. In de schoolgids lees je hier meer over.

Bevoegd gezag

Onze school maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs, een grote aanbieder van confessioneel en algemeen beschouwend primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Het Stanislascollege valt onder de regio Lucas VO Delflanden.