Organisatie

Het team

De dagelijkse leiding van de school is in handen van het managementteam. Dit team bestaat uit de directeur en drie teamleiders. Elke teamleider is verantwoordelijk voor de eigen afdeling en enkele overstijgende portefeuilles. De dagelijkse gang van zaken ligt in handen van de teamleiders. De mentoren en docenten die een belangrijk deel van hun lessen in een afdeling lesgeven, vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende teamleider. De teamleiders worden ondersteund door een teamcoördinator. De directeur draagt eindverantwoordelijkheid en neemt deel aan schooloverstijgend overleg.

Managementteam

Atik Demir directeur
   

Laura van der Enden

teamleider brugklas  

  EndL@stanislascollege.nl

Robin Klokman

teamleider mavo       

  KloR@stanislascollege.nl

Natasja Geise

teamleider havo       

  GeiN@stanislascollege.nl


Teamcoördinatoren

Tirza Ashruf   brugklas                              
  AshT@stanislascollege.nl
Lisette Sluimer

mavo                                                     

  SlrL@stanislascollege.nl
Martine Laenen havo
  LaeM@stanislascollege.nl

               

Stanislascollege

Stanislas Dalton Delft is één van de zes scholen die behoort tot het Stanislascollege. Alle Stanislasscholen delen een gemeenschappelijke onderwijsvisie en gaan uit van de Ignatiaanse pedagogiek. In de schoolgids lees je hier meer over.

Bevoegd gezag

Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs, een grote aanbieder van confessioneel en algemeen beschouwend primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Het Stanislascollege valt onder de regio Lucas VO Delflanden.