Grondslag

Heel de mens

In ons onderwijs staan reflectie op eigen ontwikkeling, persoonlijke groei mét oog voor anderen en het maken van goede keuzes centraal. Deze waarden komen voort uit de Ignatiaanse Pedagogiek, vernoemd naar Ignatius van Loyola (1491-1556), stichter van de Jezuïetenorde.

De Ignatiaanse Pedagogiek vormt de grondlas van ons onderwijs. Daarin hebben we voor ons zelf belangrijke nieuwe vragen te beantwoorden: 'Hoe geven wij, als school, leerlingen de kennis en vaardigheden mee om voor zichzelf antwoorden te vinden als de afstand tot God steeds groter wordt? Hoe gaan we om met de economisering en steeds grotere prestatiedruk, als juist reflectie, tijd en verbinding onze middelen zijn om tot 'heel de mens' te komen? '

De volgende thema's uit de Ignatiaanse Pedagogiek zijn hierbij van belang.

Bewustzijn

Niet alleen kennis, maar ook de ontwikkeling van sociale, culturele en sportieve talenten staan centraal. Het aanbieden van nieuwe ervaringen en reflectie zorgen ervoor dat leerlingen zichzelf beter leren kennen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten over zichzelf en de samenleving en van wat daarin niet of juist wel in balans is.

Competentie

We dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf te halen. Vanuit eigen kracht kunnen leerlingen andere mensen en de maatschappij van dienst zijn.

Compassie

Om te kunnen ontwikkelen tot 'heel de mens' is het cruciaal om ook de taal van het hart te spreken en te verstaan, om oog en aandacht voor anderen te hebben.

Betrokkenheid

Je kunt een positieve veranderaar zijn in je eigen leven en dat van anderen. We werken daarom continu aan de betrokkenheid en het zelfvertrouwen van leerlingen zodat zij het verschil kunnen maken en kunnen staan voor wat ze geloven.

Stappen naar de toekomst

Wij zijn als school geslaagd wanneer een leerling niet alleen zijn diploma haalt, maar zich ook heeft kunnen ontwikkelen tot iemand die zelfbewust, met zelfvertrouwen en met oog voor anderen de toekomst tegemoet treedt, zoals Stanislas Kostka dat heeft gedaan. Stanislas Dalton Delft gaat daarom vol overtuiging verder met haar onderwijsvisie die een stap verder gaat. We meten ons succes dus niet alleen aan examenresultaten en statistieken, maar sturen actief op de ontwikkeling van de leerling als persoon en als onderdeel van de maatschappij. Het brede aanbod aan buitenschoolse activiteiten, excursies, reizen, bezinningsdagen en projectweken geven de mogelijkheid dat iedereen de 'Stanislas' in zichzelf kan ontwikkelen.