Grondslag

Heel de mens

 

De zes verschillende scholen van het Stanislascollege delen een grondslag die betekenisvol is voor de ontwikkeling van het onderwijs en de schoolorganisatie, namelijk die van de Ignatiaanse pedagogie en de woorden van Stanislas Kostka ‘Voor het hogere ben ik geboren’. Er zijn overeenkomsten én verschillen in de manier waarop deze grondslag doorwerkt in de dagelijkse praktijk van de diverse scholen. Elke school heeft z’n eigen verhaal en kent z’n eigen, unieke ontwikkelrichting. Maar los hiervan geldt ook zondermeer voor onze school dat het een Ignatiaanse school is.

De doelstellingen van de Ignatiaanse pedagogie, die uitgeschreven zijn in de tien bewegingen, zijn als volgt te omschrijven:

  • In het onderwijs gaat het om ‘heel de mens’. Alle kwaliteiten en talenten zijn een kostbaar geschenk. Onderwijs stimuleert brede persoonlijke groei en wil uitdagen tot ‘meer’;
  • In de vormgeving van het leerproces ligt een grote nadruk op ervaring en reflectie en het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen;
    Vertrouwen geven en een veilige omgeving bieden zijn hierbij belangrijke uitgangspunten;
  • In het onderwijs wordt de eigen leefwereld in een breder perspectief geplaatst en wordt verbinding gemaakt met de zichtbare werkelijkheid, de sociale verbanden en ook met het onzichtbare.

Bovenstaande kernpunten maken duidelijk dat een Ignatiaanse school een levensschool wil zijn, waarin de complete menswording aandacht krijgt. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van rationele, emotionele, fysieke en spirituele intelligentie van leerlingen, maar ook van de professionals die op de scholen werkzaam zijn. Zo draagt het onderwijs bij aan een bewustzijn waarbij er een gezonde verbinding ontstaat met de ontplooiing van de eigen persoon, met de medemens en met de aarde waarin ruimte bestaat voor zingevingsvragen en levensbeschouwing.