Overgang, doorstromen en examen

Overgang

Elk schooljaar bestaat uit vier periodes. Bij de totstandkoming van rapportcijfers werken we met een periodecijfer en een doorlopend gemiddelde. Hoe zwaar de resultaten per toets meetellen berust op in de school gemaakte afspraken. De cijfers zijn via Magister in te zien. Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een papieren rapport. Overgangsnormen staan beschreven in de schoolgids.

Examen

Alle regelingen rondom het examen zijn vastgelegd in het examenreglement en in de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA).

Examenreglement_SDD_2022-2023.pdf
PTA H5 2020-2022 
PTA 3M 2022-2024 
PTA 4 Mavo 22-23 
PTA_havo_4_schooljaar_2022-2023
Gewijzigd_PTA_Nederlands_mavo_2022-2023_versie_april_2023.pdf 
Gewijzigd_PTA_havo_Engels_2021-2023_versie_april_2023.pdf 

Opstromen, afstromen of doorstromen.

Aan het einde van de brugklas stroomt de leerling door naar mavo of havo. Ook leerlingen uit de mavo-brugklas kunnen – als blijkt dat de havo beter past - doorstromen naar de havo-brugklas.
Wij weten dat niet alle leerlingen zich evenredig ontwikkelen. Daarom volgen wij de ontwikkeling van de leerling zorgvuldig gedurende de hele onderbouw. Als wij denken dat een leerling meer of minder aankan, bespreken we dat met u en uw kind. Op- of afstroom is de hele onderbouw mogelijk. In de bovenbouw volgt een leerling een profiel. Daarom is het voor een mavoleerling in leerjaar 3 en 4 – die graag naar de havo wil - beter om eerst het mavodiploma te halen. In de schoolgids staat meer informatie over deze overstap.