Overgang, doorstromen en examen

Overgang

Elk schooljaar bestaat uit vier periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. Voor de brugklas starten de toetsweken vanaf eind periode twee. Voor elke periode is er een periodecijfer, afgerond op 1 decimaal. Aan het einde van het schooljaar vormen alle cijfers met een doorlopend gemiddelde het eindcijfer. Dit eindcijfer wordt afgerond op een heel getal. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen in Magister de cijfers zien. 
Aan het einde van het schooljaar beslist de docentenvergadering op basis van de bevorderingsrichtlijnen of de leerling over gaat naar het volgende leerjaar.
>> Bekijk de bevorderingsrichtlijnen

Examen

Alle regelingen rondom het examen zijn vastgelegd in het examenreglement. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat voor elk vak welke toetsen meetellen voor het schoolexamen. Voor leerlingen staat het PTA en het examenreglement ook op de ELO van magister bij ‘Studiewijzers’. Leerlingen die dit willen, kunnen een geprint exemplaar aanvragen.

Opstromen, afstromen of doorstromen

Aan het einde van de brugklas stroomt de leerling door naar mavo of havo. Ook leerlingen uit de mavo-brugklas kunnen – als blijkt dat de havo beter past - doorstromen naar de havo-brugklas.
Wij weten dat niet alle leerlingen zich evenredig ontwikkelen. Daarom volgen wij de ontwikkeling van de leerling zorgvuldig gedurende de hele onderbouw. Als wij denken dat een leerling meer of minder aankan, bespreken we dat met u en uw kind. Op- of afstroom is de hele onderbouw mogelijk.

In de bovenbouw volgt een leerling een profiel. Daarom is het voor een mavoleerling in leerjaar 3 en 4 – die graag naar de havo wil - beter om eerst het mavodiploma te halen. In de schoolgids staat meer informatie over deze overstap.